Bijeenkomst handreiking zonneparken en zonnevelden

25-06-2019 85 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen maanden is er met verschillende stakeholders gewerkt aan een handreiking voor de ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken in het landschap. Deze handreiking is bijna klaar en wordt op 1 juli 2019 om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op het gemeentekantoor.

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad het beleidskader zonneparken en zonnevelden vastgesteld. In dit beleidskader staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken en zonnevelden in Winterswijk.

De afgelopen maanden is er met verschillende stakeholders gewerkt aan een handreiking voor de ‘ruimtelijke en sociale’ inpassing van zonneparken in het landschap. Deze handreiking is bijna klaar en wordt op 1 juli 2019 om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op het gemeentekantoor in Winterswijk. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de slotbijeenkomst wordt het resultaat van drie sessies over zonneparken, participatie en landschappelijke inpassing gepresenteerd. Op basis van de inbreng van verschillende stakeholders is er een handreiking en 'zonnewijzer’ gemaakt. Hiermee wordt voor initiatiefnemers de rode loper uitgerold: de handreiking en het stappenplan maken duidelijk op welke wijze zij hun initiatief voor een zonnepark of zonneveld tot een succes kunnen maken. Met heldere stappen en spelregels en inspirerende bouwstenen worden handvatten geboden voor goede participatie en een goede ruimtelijke inpassing in het cultuurhistorisch waardevolle landschap van Winterswijk. 

 

0  reacties

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Duurzaam Winterswijk op Twitter! @DuurzaamWwijk