Tijdelijke verhoging van subsidiebedragen 'Energiebesparing eigen huis' (SEEH)

May 27, 2020 436 keer bekeken 0 comments

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Aanvragen

SEEH voor particuliere woningeigenaren:
Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.

SEEH voor Verenigingen van Eigenaren (VvE):
VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. Je vindt deze op onderstaande pagina's.

Voorwaarden particuliere woningeigenaren

Voorwaarden voor VvE

Voor meer informatie over subsidies en duurzaamheidsleningen kun je ook contact opnemen met het Achterhoekse Agem Energieloket: https://www.agem.nl/energie-besparen, telefoon: 0314 - 820 360, email: energieloket@agem.nl.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings