Code oranje, maar wel ruimte voor meer duurzame energie in Winterswijk

May 25, 2020 129 keer bekeken 0 comments

Liander geeft het netwerk in Winterswijk ‘code oranje’. Toch is er nog plek voor meer zonnepanelen. Regels voor kleinverbruikers, het (tijdelijk) gebruik van extra capaciteit van het hoogspanningsnet en de uitbreiding van het onderstation, zorgen voor voldoende ruimte voor duurzame energie.

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over tien jaar duurzaam moet worden opgewekt. We zijn in Winterswijk op de goede weg. Er zijn veel zonneprojecten in ontwikkeling. Deze zonneprojecten zorgen er samen wel voor dat het hoogspanningsnet vol dreigt te raken. Dit is de reden dat Liander de Winterswijkse netcapaciteit ‘code oranje’ heeft gegeven.

Code oranje betekent niet dat er maar weinig kan. Liander heeft aangegeven dat het onderstation rond 2024 wordt uitgebreid. In afwachting op deze uitbreiding kan voor nieuwe projecten de redundante ofwel ‘reserve’ capaciteit worden ingezet. Voor zon op daken bij woningen en ondernemers met een kleine aansluiting is er altijd ruimte. Dat is wettelijk geregeld.

Regionaal balanceren

Om in 2030 de bebouwde omgeving energieneutraal te krijgen heeft Winterswijk minimaal 120 hectare aan zonneparken nodig. Daarbij is uitgegaan van 40% energiebesparing en dat op alle geschikte daken zonnepanelen liggen. Daarnaast zullen we ook nog duurzame energie moeten opwekken om onze mobiliteit energieneutraal te krijgen. Hier moet nog een oplossing voor worden gevonden. Het optimaliseren van het netinfrastructuur komt regionaal aan de orde bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). Netbeheerders geven aan dat door zon en wind te combineren tot drie keer meer energie opgewekt kan worden met dezelfde aansluiting dan bij alleen zon.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings