Project Wildcamera; Zoogdieren in de achtertuin

November 18, 2019 593 keer bekeken 0 comments

Het project Wildcamera, Zoogdieren in de achtertuin loopt inmiddels meer dan een half jaar in de gemeente Winterswijk en hoewel het nog verre van afgerond is, heeft het project al leuke resultaten opgeleverd. Het project is een samenwerking van gemeente Winterswijk, ecologisch adviesbureau Silvavir en een groep enthousiaste vrijwilligers.

Binnen het project worden vier wildcamera’s maandelijks in een andere tuin binnen de gemeente Winterswijk gezet. De resultaten moeten inzicht geven in de (zoog)dieren die rondscharrelen in de tuinen van de inwoners van Winterswijk. Daarnaast stimuleert het project de bewustwording dat een groene tuin bijdraagt aan de algehele biodiversiteit binnen een plaats.

In totaal zijn er meer dan 1100 waarnemingen gedaan en een veelvoud aan foto’s gemaakt, waarvan het in 210 gevallen een zoogdier betrof. Als we huisdieren en de mens even buiten beschouwing laten, is de merel de meest geziene gast in onze tuinen. Gevolgd door de houtduif en de roodborst. De eekhoorn is het meest geziene zoogdier in de tuinen van de gemeente Winterswijk, zelfs in de dorpskern wordt het diertje veel gezien. Naast algemenere zoogdieren zoals egels en muizen, worden de tuinen ook bezocht door minder vaak geziene gasten zoals een bunzing en mogelijk een boommarter.

Het project Wildcamera; Zoogdieren in de achtertuin loopt door tot april 2020 waarbij de vier camera’s maandelijks van tuin naar tuin worden verplaatst. De onderstaande kaart geeft de locaties aan waar de camera’s tot nu toe hebben gestaan en welke zoogdieren hier onder andere zijn gefotografeerd. De tuinen die op de foto staan liggen zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. Ook de omliggende buurtschappen binnen de gemeente Winterswijk doen mee.

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings