Duurzaam asfalteren

November 18, 2019 577 keer bekeken 0 comments

De gemeente Winterswijk wil duurzaamheid verder integreren in het aanbestedingsbeleid voor wegen. De vervanging van de deklaag van de Europalaan was hierbij aangewezen als pilotproject. Bij de aanbesteding en de uitvoering werd gebruik gemaakt van de Duurzaam Bouwen Calculator. Deze maakt duurzaamheid meetbaar. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en de resultaten zijn positief.

Met de Duurzaam Bouwen Calculator (Dubocalc) worden alle milieu-effecten van een materiaal van de winning tot de sloop en het energieverbruik berekend. Dubocalc rekent deze om naar één getal, de Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde). Hoe lager de MKI-waarde des te lager is de milieubelasting, De MKI-waarde is daardoor een waardevolle indicator bij de beoordeling van aanbestedingen.

Bij de Europalaan is de markt uitgedaagd een duurzaam alternatief aan te bieden voor de asfaltdeklaag en de belijning. Als het gaat om concrete duurzaamheidsmaatregelen dan is de asfaltering van de Europalaan gerealiseerd met 55% gerecycled asfalt. Tevens is dit asfalt  geproduceerd bij een lagere temperatuur waardoor er minder CO2 uitgestoten is.

Bij de aanbesteding van de Europalaan heeft uiteindelijk het bedrijf met de laagste MKI-waarde de opdracht gekregen. Dit bedrijf bleek ook de laagste prijsopgave te hebben gedaan. Duurzaam aanbesteden hoeft dus zeker niet duurder te zijn. 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings