Ondertekening contract Natuur- en MilieuEducatie programma (NME)

November 04, 2019 740 keer bekeken 0 comments

Vandaag ondertekenden wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk en wethouder Hans te Lindert van de gemeente Aalten en Stichting Staring Advies het contract van het Natuur- en MilieuEducatie programma (NME). De lessen uit het programma dragen bij aan bewustwording voor natuur en milieu.

Twee jaar geleden hebben de gemeenten Winterswijk en Aalten met Stichting Staring Educatie een overeenkomst gesloten voor het NME. In dit kader wordt aan de basisscholen in beide gemeenten een breed scala aan lessen aangeboden. Centraal in deze lessen staat het zelf ervaren van het buiten beleven van de natuur. Deze overeenkomst is in het schooljaar 2018 – 2019 aflopen.

Begin 2019 hebben de beide gemeenten met de basisscholen en Stichting Staring Educatie de afgelopen twee jaar geëvalueerd. De reacties van de scholen waren allen zeer positief. Basisschool De Vlier; "de les ‘Actief voor het landschap’ was goed verzorgd en werd gegeven op een mooie locatie. De kinderen waren enthousiast." Beide gemeenten hebben op basis van de positieve ervaringen besloten de overeenkomst te verlengen voor de duur van twee jaar. Het contract is voor de periode 2019 – 2021.

Nieuw in het aanbod zijn de klimaatlessen voor groep drie tot met acht. Klimaat is een actueel onderwerp. Met hulp van verschillende materialen en een gastles op school wordt aandacht besteedt aan dit onderwerp. Tijdens de les wordt bijvoorbeeld duidelijk dat vergroening van de omgeving invloed kan hebben op waterbeheersing.

Natuur- en MilieuEducatie lessen zijn beschikbaar voor alle Winterswijkse en Aaltense basisscholen.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings