Doorontwikkeling energiebesparingsactie voor woningeigenaren

27-07-2020 651 keer bekeken 0 reacties

Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. Met het project ‘Winst uit je woning’ halen eigenaren meer uit hun woning door energiebesparing. Ruim 300 huishoudens meldden zich aan. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit verschillende ondernemers, wordt de actie doorontwikkeld.

Bij de inkoopactie via ‘Winst uit je woning’ waren tot nu toe vooral ondernemers van buiten Winterswijk betrokken. Doelstelling van het college van burgemeester en wethouders is – naast energiebesparing – ook de deelname van lokale en regionale bedrijven. Daarom kiest het college er voor om de actie door te ontwikkelen en deze weer open te stellen voor lokale ondernemers. Wethouder Zomer: “Hiermee komt er een vervolg op de actie. Dat draagt bij aan het verduurzamen van koopwoningen. Wij gaan daarbij extra inzetten op de betrokkenheid van lokale en regionale ondernemers.”

Vervolgstappen

Het initiatief ‘Winst uit je woning’ is bedoeld om zoveel mogelijk woningeigenaren stappen te laten zetten op het gebied van energiebesparing. De gemeente wil snel vervolgstappen zetten met lokale bedrijven. Daarbij wil het college lokale bedrijven motiveren om alsnog in te schrijven en mee te doen. De gemeente verstrekt in het najaar ook vouchers voor kleinschalige energiebesparende maatregelen. Deze kunnen bij lokale winkels en bouwmarkten worden besteed.

Doorontwikkeling

Vanuit verschillende ondernemers kwam een aantal opmerkingen over de selectieprocedure. Deze is daarop tegen het licht gehouden. Met een doorontwikkeling van de werkwijze hoopt het college nu meer ondernemers uit Winterswijk te kunnen koppelen aan dit project. Er is veel belangstelling van woningeigenaren voor verduurzaming, waardoor het project iedereen voordeel op kan leveren. De nu geselecteerde aanbieders verzorgen de uitvoering binnen de huidige inkoopactie. Daarmee respecteren we de gemaakte afspraken met de  woningeigenaren en de ondernemers die nu deelnemen in de inkoopactie.

Subsidie

Voor het project is subsidie beschikbaar. Deze landelijke Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is niet gebonden aan deze centrale inkoopactie. Woningeigenaren kunnen er ook voor kiezen om zelfstandig ondernemers in te schakelen voor het uitvoeren van de gewenste maatregelen. Wanneer dan twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen worden uitgevoerd en aan de overige subsidievoorwaarden wordt voldaan, kan deze subsidie worden aangevraagd.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen