Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis

Centrum Duurzaam Winterswijk
Mevrouw Kuipers - Rietbergplein 1
7101 DD Winterswijk
 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Meer informatie

Vanwege het coronavirus is het Centrum Duurzaam Winterswijk gesloten t/m 28 april 2020.
Het energieloket blijft in deze periode telefonisch bereikbaar via nummer 0314-820360.
De gemeente Winterswijk is telefonisch bereikbaar via nummer 0543-543543.
Vragen per e-mail kunnen via het contactformulier gesteld worden.

 

Afbeelding mannetje Duurzaam Winterswijk algemeen

 

 

 

 

 

Duurzaam Winterswijk

Winterswijk is prachtig! Het unieke landschap, het verbindend naoberschap en het brede aanbod aan voorzieningen maken Winterswijk tot een prachtige plek om te wonen, te werken en te recreëren. En dat willen we graag zo houden!

Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van onze leefomgeving door onder meer luchtvervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit onder druk staat. Door bewust te kiezen voor duurzame alternatieven zoals vaker de fiets te pakken, zuiniger omgaan met energie, overgaan op duurzame energiebronnen en meer rekening houden met de natuur, kunnen we de gevolgen voor volgende generaties beperken.

Het platform Duurzaam Winterswijk is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen. Jouw inbreng is daarbij zeer belangrijk!

Wat kun jij doen?

Wil je weten wat jij kunt doen voor een duurzamer en energieneutraal Winterswijk? Kijk dan op de 'Doe mee!' pagina!

 

Barometer hernieuwbare opwekBarometer hernieuwbare opwek

De barometer hernieuwbare opwek geeft weer hoe we er in Winterswijk voor staan wat betreft het duurzaam opwekken van energie. De barometer laat zien hoeveel procent van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben op dit moment via zonne-energie wordt opgewekt.

Meer informatie

 

Reacties

 

{"tabBasic":{"type":"comments","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Duurzaam Winterswijk op Twitter! @DuurzaamWwijk

Cookie settings