Afbeelding mannetje Duurzaam Winterswijk ideeën

 

{"tabBasic":{"type":"comments","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"183581,183582,183583,183584"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Forum

In het forum kun je je vragen over de thema's klimaatkringlopenbiodiversiteit en cultuurhistorie stellen aan andere gebruikers. Op deze manier kan kennis gedeeld worden en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Binnen het thema klimaat gaat het over o.a. klimaatverandering, energieneutraal 2030, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Binnen het thema kringlopen gaat het over o.a. afval, consuminderen, circulair en het gebruik van duurzame materialen. Binnen het thema biodiversiteit gaat het over o.a. soortenrijkdom, ecosystemen en natuurbeleving. En binnen het thema cultuurhistorie gaat het over o.a. landschap en archeologie, bebouwing en verhalen en gebruiken.

Voor het forum gelden een aantal huisregels. Iedereen die deelneemt aan het forum gaat akkoord met deze huisregels en de algemene gebruikersvoorwaarden. Daarnaast dien je ingelogd te zijn om gebruik van het forum te kunnen maken.

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Duurzaam Winterswijk op Twitter! @DuurzaamWwijk